Czwarty etap procesu przechodzenia na zdalne kształcenie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zgodnie z przyjętą strategią, rozpoczyna czwarty etap procesu przechodzenia na zdalne kształcenie, który zakłada - w razie wystąpienia takiej konieczności - możliwość realizowania obron prac dyplomowych z... [Więcej]


Komunikat Rektora nr 5 w sprawie zmiany terminów płatności na studiach stacjonarnych

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i związane z tym problemy finansowe, które mogą utrudnić studentom terminowe regulowanie zobowiązań finansowych, na mocy Zarządzenia nr 52/20 z dn. 20 kwietnia 2020 r. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w... [Więcej]


Płatne staże dla studentów I roku studiów II stopnia

Trwa kolejny nabór na płatne staże dla studentów! Stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2.220,00 zł brutto. Liczba miejsc ograniczona! [Więcej]


Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych za pomocą komunikacji elektronicznej

Zarządzenie Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych

W związku z przekazanymi wczoraj przez Premiera RP i Ministra Zdrowia informacjami i zaleceniami dotyczącymi funkcjonowania zdalnego edukacji w dłuższym czasie, konieczne jest przygotowanie się do przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie... [Więcej]


Chór UE Katowice śpiewająco zachęca do walki z koronawirusem

Z uwagi na pilny apel pobliskiego szpitala, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zainicjował akcję pt. "Respirator dla Aniołów Stróżów". Celem przedsięwzięcia jest zebranie środków na zakup respiratora dla pacjentów Intensywnej Terapii, jako... [Więcej]


Rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/2021 [komunikat]

Rekrutacja na studia na rok akademicki 2020/2021 [komunikat]

Pragniemy zapewnić naszych Kandydatów, że na bieżąco monitorujemy sytuację epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzamy niezbędne środki ostrożności. Rozumiemy również, w jak trudnej sytuacji znaleźli się tegoroczni... [Więcej]


Zarządzenie Rektora w sprawie zawieszenia zajęć i zgromadzeń

Zarządzenie Rektora w sprawie zawieszenia zajęć i zgromadzeń

Na mocy Zarządzenia Rektora nr 49/20 z dnia 9 kwietnia 2020 roku zmieniającego Zarządzenie nr 27/20 w sprawie podjęcia niezbędnych działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o... [Więcej]