Przejdź do menu Przejdź do treści

Akty prawne związane z parametryzacją

  1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał komunikat w sprawie ogłoszenia terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. Jednocześnie, w związku z licznymi postulatami środowiska naukowego, Kierownictwo Ministerstwa podjęło decyzję, aby po zakończeniu ewaluacji jednostek naukowych za lata 2013-2016, osiągnięcia zgłoszone przez jednostki w ankiecie jednostki zostały upublicznione. Zakres oraz forma przekazania danych do wiadomości publicznej zostaną ogłoszone w terminie późniejszym.

  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgpodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.

 

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2154/1

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca