Przejdź do menu Przejdź do treści

Najnowsza lista punktowanych czasopism

W dniu 25 stycznia 2017 został opublikowany ujednolicony wykaz czasopism.
Artykuły opublikowane w latach 2013–2016 będą punktowane według tego wykazu.
W parametryzacji jednostek naukowych prowadzonej w 2017 wcześniejsze wykazy czasopism przestają obowiązywać.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części:

  1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
  2. Części  B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
  3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Wykaz został przygotowany w dwóch wersjach:

Źródło: www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawie-wykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3