Przejdź do menu Przejdź do treści

Ostatnie szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządczej

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu rekrutacji na szkolenia organizowane w ramach Obszaru 6 Projektu: "UEKat dostępny - program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami".
Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Aktualnie prowadzimy zapisy na następujące szkolenia (wszystkie skierowane do kadry administracyjnej i zarządczej)
1. Kurs języka migowego

Kurs będzie przeprowadzony online i obejmuje 30 godz. dydaktycznych (10 spotkań po 3 godziny dydaktyczne).
Kurs będzie się odbywać w kolejne czwartki i piątki od 15 czerwca 2023 r. do 14 lipca 2023 r. w godz. 08:00 - 10:30.
Prowadzimy rekrutację do jednej grupy (12 osób). Liczba miejsc jest ograniczona i wynika z ustaleń przyjętych w projekcie.

Rekrutacja na kurs języka migowego trwa do 07 czerwca 2023 r. (środa)

2.Praca z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - szkolenie stacjonarne (30 czerwca 2023 r.)

Prowadzimy rekrutację do jednej grupy (15 osób).

3. Digitalizacja i adaptacja materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - szkolenie stacjonarne (11 i 12 lipca 2023 r.)

Prowadzimy rekrutację do jednej grupy (10 osób).

 

Rekrutacja na szkolenia nr 2 i 3 trwa do 14 czerwca 2023 r. (środa)

Aby się zapisać na w/w szkolenia należy uzupełnić poniższy formularz.
Udział w szkoleniach dla uczestników jest bezpłatny.
Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.

Informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu pracownicy otrzymają w formie elektronicznej.

Uprzejmie przypominamy, że Uczestnik szkolenia przystępując do projektu jest zobowiązany do przestrzegania zasad organizacyjnych opisanych w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr  110/22 z dnia 23 września 2022 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie). Przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego prosimy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu:
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/badania-i-rozwoj/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/uekat-dostepny-program-wsparcia-procesu-ksztalcenia-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/rekrutacja-na-szkolenia.html

Z wyrazami szacunku

Jolanta Bernais
Koordynator Obszaru 6

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu rekrutacji na szkolenie

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu rekrutacji na szkolenie:

"Poznanie zasad projektowania uniwersalnego i nabycie umiejętności ich praktycznego zastosowania, wdrożenia nauczania zasad projektowania uniwersalnego poprzez uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych przy analizie dostępności i funkcjonalności wybranych produktów lub przestrzeni".
Szkolenia odbywają się stacjonarnie i obejmują 16 godzin dydaktycznych (2 dni po 8 godzin dydaktycznych w godz. 08:30 - 15:00).

Szkolenie jest organizowane w ramach Obszaru 6 Projektu: "UEKat dostępny - program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami".
Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Prowadzimy rekrutację do dwóch grup. Liczba miejsc jest ograniczona i wynika z ustaleń przyjętych w projekcie.Udział w szkoleniu dla uczestników jest bezpłatny.Rekrutacja trwa do 24 marca 2023 r.

Aby się zapisać na w/w szkolenia należy uzupełnić poniższy formularz.
Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.
Informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu pracownicy otrzymają w formie elektronicznej.

Uprzejmie przypominamy, że Uczestnik szkolenia przystępując do projektu jest zobowiązany do przestrzegania zasad organizacyjnych opisanych w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr  110/22 z dnia 23 września 2022 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie). Przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego prosimy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu:https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/badania-i-rozwoj/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/uekat-dostepny-program-wsparcia-procesu-ksztalcenia-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/rekrutacja-na-szkolenia.html

Z wyrazami szacunku

Jolanta BernaisKoordynator Obszaru 6  

Zapisy na szkolenia dla kadry zarządczej i administracyjnej

 Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu rekrutacji na szkolenia dla pracowników naszej Uczelni przygotowujące do efektywnej pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Aktualnie prowadzimy zapisy na szkolenia dla kadry zarządczej i administracyjnej:
1. Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim
(pięć grup - 70 osób).
2. Dostosowanie materiałów rekrutacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu (jedna grupa – 4 osoby).
3. Dostępność przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami (jedna grupa – 6 osób).

Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona i wynika z ustaleń przyjętych w projekcie.

Szkolenia są organizowane w ramach Obszaru VI projektu „UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Udział w szkoleniu dla uczestników jest bezpłatny.


Rekrutacja trwa do 29 września 2022 r.


Aby się zapisać na w/w szkolenia należy uzupełnić poniższy formularz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHPpsjleJVlpZtqQk31qOj3fiS8-GeaXt3GBGA2UudW1yhiw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.

Informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu pracownicy otrzymają w formie elektronicznej.


Przed rozpoczęciem wypełniania formularza rekrutacyjnego prosimy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami"

https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/badania-i-rozwoj/projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/uekat-dostepny-program-wsparcia-procesu-ksztalcenia-dla-osob-ze-szczegolnymi-potrzebami/rekrutacja-na-szkolenia.html

Z wyrazami szacunku

Koordynator Obszaru VI
Jolanta Bernais

Ruszyły zapisy na szkolenia dla kadry dydaktycznej

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu rekrutacji na szkolenia dla Kadry dydaktycznej naszej Uczelni w ramach Projektu “UEKat dostępny – program wsparcia procesu kształcenia dla osób ze szczególnymi potrzebami”.
Aktualnie prowadzimy rekrutację na szkolenie “W świecie różnorodnych możliwości – zapoznanie z rodzajami niepełnosprawności” (szkolenie stacjonarne, 2 dni szkoleniowe w godz. od 8:30 do 15.00, zaplanowano zajęcia dla 8 grup, w różnych dniach tygodnia, co umożliwi połączenie obowiązków dydaktycznych z udziałem w szkoleniu). 

Rekrutacja trwa do 12 października 2022 r. (środa)

Więcej informacji na stronie projektu.

Odwołanie szkoleń

 

Szanowni Państwo,

z przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn od nas niezależnych musimy przełożyć szkolenia DLA KADRY ADMINISTRACYJNEJ I ZARZĄDCZEJ: Komunikacja i obsługa osób z niepełnosprawnością w środowisku akademickim  szkolenie stacjonarne (grupa 1 i 2)   które miało się odbyć w dniach 3,4,5 października

Informacje o nowym terminie szkolenia przekażemy Państwu w najbliższym czasie.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca