Godziny otwarcia

 

Szanowni Czytelnicy,

Od 1 grudnia Biblioteka Specjalistyczna z siedzibą w Rybniku wznawia funkcjonowanie wypożyczalni 
w ograniczonym zakresie.

Biblioteka czynna :

od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00 - 15:00

 

     Prosimy o wcześniejszy kontakt :

  Zasady korzystania z Biblioteki:

  • Z Biblioteki mogą korzystać jedynie osoby zarejestrowane w systemie bibliotecznym. Osoby, które nie posiadają konta, proszone będą o dokonanie zdalnej rejestracji i dopełnienie niezbędnych formalności.
  • Warunkiem skorzystania z Biblioteki jest okazanie bibliotekarzowi dokumentu zarejestrowanego w systemie bibliotecznym (legitymacji studenckiej, legitymacji pracowniczej).
  • Na terenie Biblioteki mogą przebywać wraz z dyżurującym bibliotekarzem 2 osoby.
  • Ze zbiorów w strefie wolnego dostępu korzysta się samodzielnie.
  • Elektroniczne zamówienia na materiały biblioteczne ze strefy wolnego dostępu można wysyłać wyłącznie od godz. 18:00 do godz. 8:00.
  • Dla czytelników będą ponownie dostępne stanowiska komputerowe. Stanowiska komputerowe podlegają dezynfekcji.

  Zasady bezpieczeństwa:

  • Pracownicy oraz użytkownicy Biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.
  • Przed wejściem do Biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zasada dystansu społecznego.
  • Osoby z wyraźnymi oznakami choroby (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) nie będą wpuszczane na teren Biblioteki.
  • Zwracane książki podlegają 3-dniowej kwarantannie i dopiero po tym terminie mogą być ponownie udostępniane czytelnikom.