Władze Filii w Rybniku

Prodziekan Szkoły - Kierownik Filii w Rybniku

dr inż. Tomasz Zieliński

pokój 1.7
ul. Rudzka 13
44-335 Rybnik

dyżur dla studentów w Rybniku:

wtorki godz. 12.00-13.30

pok. 1.7