DZIEŃ ADAPTACYJNY dla studentów I roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

odbył się 15 października 2021 r. o godz. 18.30 w aplikacji Google Meet

Program spotkania:

·        Przywitanie przez Prodziekana Kolegium Studiów dra inż. Tomasza Zielińskiego

·        Immatrykulacja i złożenie ślubowania

·        Sprawy organizacyjne i regulaminowe

·        Szkolenie z zakresu platformy e-learningowej