DZIEŃ ADAPTACYJNY dla studentów I roku studiów stacjonarnych

28 września 2021 r. w aplikacji Google Meet odbył się Dzień Adaptacyjny dla studentów I roku studiów stacjonarnych

Program spotkania był następujący:

1.       Przywitanie przez Prodziekana Kolegium Studiów dra inż. Tomasza Zielińskiego

2.       Wystąpienie Prorektora ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej prof. dra hab. Sławomira Smyczka

3.       Wystąpienie Dziekana Kolegium Studiów dr hab. Justyny Matysiewicz, prof. UE

4.       Immatrykulacja i złożenie ślubowania

5.       Wystąpienie zaproszonych gości

·         Hanna Jurkiewicz - pomoc materialna dla studentów

·         dr Ewa Wójcik - języki obce

·         Agnieszka Zaucha - Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

·         Ks. Wojciech Iwanecki - Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku

·         Jakub Kuczera - samorząd studencki Filii w Rybniku

6.       Sprawy organizacyjne i regulaminowe - Prodziekan dr inż. Tomasz Zieliński

7.       Szkolenie z zakresu platformy e-learningowej

 

Zasady uczestniczenia w spotkaniach Google Meet:

·         należy się zalogować 10 minut przed spotkaniem,

·         należy się łączyć ze swojego imiennego maila w domenie edu.uekat.pl,

·         podczas trwania spotkanie należy mieć wyłączony mikrofon i kamerkę.

 

 

W dniu 30 września br. zapraszamy do dziekanatu Filii w Rybniku (Rybnik, ul. Rudzka 13c) w celu odbioru legitymacji oraz załatwienia formalności związanych ze studiowaniem.