Dzień adaptacyjny dla studentów studiów stacjonarnych

27 września 2018 r. W Rybniku odbył się Dzień Adaptacyjny dla studentów I roku.

Harmonogram spotkania:

godz. 8.30–10.00 - sprawy organizacyjne – dziekanat:

  • wpis na pierwszy rok studiów,
  • podpisanie umowy o naukę,
  • odbiór legitymacji studenckiej (po dokonaniu wpłaty 17 zł na indywidualny numer konta, zgodnie z informacją, którą otrzymają Państwo na adres e-mail podany przy rekrutacji),
  • odbiór zaświadczenia potwierdzającego status studenta,
  • dla zainteresowanych możliwość ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW     (koszt 60 zł/rok - płatne gotówką w Dziekanacie);

 godz. 10.00–11.30 – spotkanie informacyjne – aula:

  • wystąpienie Dziekana Wydziału dra inż. Tomasza Zielińskiego,
  • immatrykulacja i złożenie ślubowania,
  • omówienie struktury organizacyjnej Uczelni i Wydziału, regulaminu studiów,
  • wystąpienie zaproszonych gości.

godz. 11.30-12.30 – test z j. angielskiego, którego wyniki będą podstawą przydzielenia do grupy     językowej.