Dzień adaptacyjny na Wydziale BFiA


W dniu 29 września odbył się pierwszy dzień adaptacyjny studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji. W uroczystości wziął udział Prorektor d/s Internacjonalizacji i Marketingu Prof. dr hab. Sławomir Smyczek. W spotkaniu z nowymi studentami uczestniczyli również przedstawiciele kadry Wydziału, samorządu studenckiego i duszpasterstwa akademickiego.