Erasmus+ International Week z udziałem Filii w Rybniku

W minionym tygodniu w Vilniaus Kolegija- University of Applied Sciences w Wilnie odbyło się wydarzenie pod nazwą: Erasmus+ International Week po raz pierwszy zorganizowane w formule online.


Zdjęcia przedstawiają uczestników wydarzenia oraz przebieg spotkania online.

Udział w IW wzięli pracownicy wielu uczelni, m. in z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Belgii, Dani, Niemiec, Hiszpanii, Bułgarii, Gruzji, Estonii, Słowenii, Austrii, Czech, Turcji, Republiki Północnej Macedonii, Bangladeszu. Nasz Uniwersytet był reprezentowany przez pracownika Rybnickiej Filii dr Ewę Wójcik.

Uczestnicy wzięli udział w cyklu wykładów, warsztatów, seminariów oraz wydarzeń kulturalnych, odbyli wspólny wirtualny spacer po Wilnie, wspólnie gotowali w trakcje Lithuanian culinary masterclass oraz podziwiali występ zespołu folklorystycznego Ẑelmuo.

Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń i wiedzy, spotkanie z przedstawicielami społeczności akademickiej na świecie oraz poszukiwanie inspiracji do pracy w nowej rzeczywistości (the new normal).