Gdzie zaczyna się sukces? [Studia podyplomowe Master of Corporate Governance]

Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzoru korporacyjnego to doskonały pomysł! Obszar ten jest szczególnie wrażliwy na zmienność otoczenia gospodarczego, stąd wymaga od zajmujących się nim specjalistów stałego wzmacnianie kwalifikacji. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie są studia podyplomowe Master of Corporate Governance.


Obserwowany stały wzrost zainteresowania kierunkiem potwierdza wysoką świadomość roli edukacji podyplomowej w procesie zdobywania kwalifikacji wzmacniających skuteczny nadzór. Obecnie trwa trzecia edycja studiów, a w perspektywie pojawia się możliwość rozwoju projektu edukacyjnego, w realizację którego zaangażowani są wybitni specjaliści – wykładowcy z naszej Uczelni oraz praktycy ze współpracujących z nami instytucji. 

Więcej informacji na temat kierunku