II Międzynarodowy Kongres Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju

odbył się 10 maja 2018 r. w budynku Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku


Organizatorami Kongresu było Miasto Rybnik oraz Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Jednym ze współorganizatorów był Wydział Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku.