Inauguracja zajęć na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji - relacja

21 października br. zainaugurowaliśmy rok akademicki na nowo powstałym Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. Do uroczystej immatrykulacji przystąpili najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele, reprezentujący 167 studentów pierwszego roku wydziału zamiejscowego Uniwersytetu.


Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11:00 wystąpieniem Rektora prof. dr. hab. Leszka Żabińskiego, który zaznaczył, że "chcemy być i jesteśmy nie tylko kuźnią kadr dla miejscowego biznesu i gospodarki, oferując na nowym Wydziale Uniwersytetu w Rybniku jedyny w Polsce, pierwszy i oryginalny kierunek studiów o profilu praktycznym Finanse i Rachunkowość, w którym, poza własną kadrą naukowo-dydaktyczną, wybrane zajęcia prowadzone będą także przez wybitnych praktyków, menedżerów i specjalistów z otoczenia gospodarczego". Kończąc przemówienie prof. Leszek Żabiński, zwracając się do nowo przyjętych studentów, pogratulował Im serdecznie w imieniu Senatu, własnym i całego Uniwersytetu oraz Wydziału przyjęcia do społeczności akademickiej. Pogratulował także wyboru dziedziny nauk ekonomicznych, które nie należą do łatwych, wymagają wielu talentów, pracowitości i dobrej organizacji pracy. Życzył Im również, by mieli czas na rozwój pasji, zainteresowań pozaekonomicznych, na uczestnictwo w sporcie, rekreacji czy kulturze, "słowem na normalne życie osobiste w tym pięknym okresie życia".

Podczas uroczystości, wybranemu w dniu 6 października br., pierwszemu dziekanowi Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji – dr. inż. Tomaszowi Zielińskiemu JM Rektor prof. Leszek Żabiński, wraz z prezesem Izby Przemysłowo-Handlowej w Rybniku, konsulem honorowym republiki Chorwacji w Polsce Panem Andrzejem Żylakiem i fundatorem łańcucha dziekańskiego Panem Grzegorzem Piechaczkiem, przekazał insygnia dziekańskie.

Dr inż. Tomasz Zieliński podczas wystąpienia podziękował wszystkim, którzy wspierali działania zmierzające do utworzenia Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji. Przyrównał także Wydział do sosny zwyczajnej (objętej patronatem Wydziału w ramach projektu UniEKO), zaznaczając, iż "posiada ona najgłębszy system korzeniowy spośród drzew iglastych w Polsce, zapewniający stabilność tak bliską mieszkańcom regionu rybnickiego, ceniących tradycyjne wartości rodzinne, społeczne i biznesowe."

Podczas uroczystości głos zabrali także: minister sprawiedliwości dr Borys Budka, prezydent Miasta Rybnika, Pan Piotr Kuczera, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rybniku, Pan Andrzej Żylak oraz przedstawiciele otoczenia gospodarczego. Władze Uniwersytetu podziękowały także dr. hab. Janowi Czempasowi za wieloletnie prowadzenie i dbanie o rozwój Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego, jako Pełnomocnik Rektora ds. ROND.

Wykład inauguracyjny pt. "O przedsiębiorczości twórczych organizacji" wygłosił Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Wojciech Dyduch.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór UE Katowice pod kierownictwem dyrygenta Michał Brożka.

Uroczystość poprzedziła Msza Św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku.