International Week w Skopje


W dniach 8-12 kwietnia 2019 r. w Macedonii w Skopje na Integrated Business Faculty i Integrated Business Institute miał miejsce pierwszy International Week, w którym wzięli udział wykładowcy z wielu krajów Europy. Naszą Uczelnię  reprezentowali dr Ewa Wójcik i dr inż. Tomasz Zieliński, którzy zrealizowali cykl wykładów na temat aspektów etycznych zrównoważonego wzrostu oraz zarządzania ryzykiem finansowym. W ramach wyjazdu nasi pracownicy uczestniczyli również w konferencji “International Conference on Sustainable Development in Business and Economics”, zaprezentowali wyniki badań, których efektem będą publikacje w periodyku naukowym „Journal of Sustainable Development” indeksowanym w bazach EBSCO i CEEOL.