Kolejny Dzień Adaptacyjny w rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W dniu 29 września 2022 roku odbył się kolejny Dzień Adaptacyjny dla studentów I roku. Na rozpoczęcie spotkania słowo wstępne wygłosił Prodziekan Kolegium Studiów dr inż. Tomasz Zieliński. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie – akt immatrykulacji, dzięki któremu – do niedawna jeszcze kandydaci, stali się pełnoprawnymi studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Powtarzając za Prodziekanem nowi studenci ślubowali m.in.: wytrwale dążyć do zbudowania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni oraz wszystkich członków jej społeczności, a także szanować prawa i obyczaje akademickie.  

Prodziekan przybliżył świeżo upieczonym studentom najważniejsze kwestie organizacyjne związane z regulaminem studiów, harmonogramem i organizacją roku akademickiego, planem zajęć, formami kontaktu z wykładowcami.

Na temat zajęć z języków obcych mówiła dr Ewa Wójcik, kwestie zajęć z wychowania fizycznego przedstawiał mgr Mirosław Orczyk. Swoje wystąpienie miał także duszpasterz rybnickiego Duszpasterstwa Akademickiego - ksiądz Wojciech Iwanecki - który zachęcał młodych ludzi do zaangażowania się między innymi w pomoc charytatywną.

W czasie spotkania pracownicy uniwersytetu przybliżyli studentom zasady funkcjonowania biblioteki oraz korzystania ze świadczeń pomocy materialnej.

Na koniec o cieniach i blaskach studiowania, możliwości uczestnictwa w organizacjach studenckich oraz wymianach międzynarodowych opowiadali studenci i absolwenci Filii.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.