Konferencja Biznes Meeting


12 lutego 2020 r. w naszej auli odbyła się konferencja zorganizowana przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. oraz Fundusz Górnośląski S.A. Celem było przedstawienie zasad funkcjonowania tzw. Polskiej Strefy Inwestycji, czyli zachęt oraz ulg podatkowych, z których  mogą korzystać przedsiębiorcy w przypadku realizacji nowych inwestycji.