Przejdź do menu Przejdź do treści

Kongres Młodych Ekonomistów - Rybnik 2024

26 kwietnia br. w Auli rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się kolejna edycja Kongresu Młodych Ekonomistów - Rybnik 2024.

O Kongresie

Główną ideą Kongresu jest:

 • popularyzacja problemów teoretycznych i zagadnień praktycznych, które uważacie za szczególnie interesujące;
 • prezentacja ciekawych idei, koncepcji, zjawisk czy badań na forum publicznym, z zachowaniem swobodnej, życzliwej i nieoceniającej atmosfery, umożliwiającej doskonalenie umiejętności prezentacji i argumentacji;
 • zaprezentowanie uczestnikom Kongresu (studentom, uczniom, zaproszonym gościom) różnorodności i atrakcyjności problemów będących przedmiotem naszych studiów;
 • stworzenie okazji do doskonalenia kompetencji odpowiedzialnych za sposób prezentacji swoich poglądów, swobodę wypowiedzi, pewność siebie czy umiejętność argumentowania i panowanie nad stresem.
 • wykorzystanie Kongresu jako formy promocji studentów, wykładowców, Uczelni i Filii.

Założenia organizacyjne:

 • uczestnikami Kongresu mogą być wszyscy studenci Filii w Rybniku i zaproszeni goście. Gotowość wystąpienia w trakcie Kongresu powinna być zgłoszona w porozumieniu z osobą, która podejmie się roli opiekuna merytorycznego (promotor, wykładowca);
 • wystąpienie w trakcie Kongresu polega na kilkuminutowej (7 - 8 min) prezentacji ciekawego problemu teoretycznego, empirycznego, projektowego;
 • prezentowany problem może być wprost związany z pisaną pracą dyplomową/magisterską, może być fragmentem podejmowanych w niej zagadnień, może też być związany z pracą bardzo luźno lub w ogóle;
 • prezentacje powinny mieć raczej charakter problemowy a nie opisowy. Preferowane tytuły mogą zaczynać się od fraz: Dlaczego …., Po co …., Kiedy …., Dla kogo ….., Czy ….
 • forma prezentacji może być dowolna. Wykorzystajcie pełną swobodę ekspresji! Stosujcie dowoli alternatywne środki wyrazu, takie jak: dyskusja, quizy, film, poster itd.  Ważne, byście podzielili się z nami czymś, co z uznajecie za szczególnie interesujące.

W trakcie Kongresu przewidziany jest panel finansowy i panel ogólnoekonomiczny. Planowane są wystąpienia w języku polskim i angielskim. Pomiędzy sesjami zapraszamy na interesujący wykład Pana Grzegorza Barszcza z firmy GBBC pt. "Dlaczego firmy upadają, czyli rola przewag konkurencyjnych w zarzadzaniu przedsiębiorstwem".

Wszyscy prezentujący otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające udział w Kongresie.

Koordynatorami Kongresu są:

 • Parlament Studentów Rybnickiej Filii UE
 • dr Ewa Wójcik (ewa.wojcik@uekat.pl)
 • dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE (tomasz.zielinski@uekat.pl)
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca