Nadanie tytułu profesora honorowego Uczelni Profesorom Filii w Rybniku

Święto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach jest doskonałą okazją do docenienia zasłużonych emerytowanych profesorów naszej Uczelni poprzez nadanie im tytułu "profesora honorowego". 11 stycznia 2022 r. tytuły te uroczyście przyznano 7 profesorom. W gronie wyróżnionych profesorów dwóch od lat związanych jest z rybnicką filią. To prof. UE dr hab. Józef Biolik oraz prof. UE dr hab. Milos Kral.

W imieniu profesorów wystąpił dr hab. Józef Biolik, prof. UE, który wyraził wdzięczność podkreślając "jesteśmy dumni, że takie zaszczytne wyróżnienie spotkało nas w tym zaszczytnym jubileuszu 85-lecia uczelni" (...) to wyróżnienie jest dla nas zobowiązaniem, by w miarę możliwości wspierać i troszczyć się o prestiż naszej Uczelni".