Nasz program MBA in Corporate Governance w Top 10 najlepszych programów MBA w Polsce

W przygotowanym przez ekspertów w zakresie kształcenia menedżerskiego rankingu top 10 najlepszych w Polsce programów MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach został wyróżniony jako organizator studiów o wysokim prestiżu, cieszących się dużym zainteresowaniem wśród menedżerów.

Dotychczasowa, szeroka oferta studiów podyplomowych, a w tym propozycji edukacyjnych kierowanych wprost do menadżerów, nie stanowiła bariery dla rozwoju organizowanych przez nasz Uniwersytet studiów MBA in Corporate Governance. Program studiów zawiera wszystkie elementy niezbędne do wykwalifikowania osoby piastującej najwyższe stanowiska w złożonych korporacjach a jednocześnie akcentuje kwestie związane z nadzorem korporacyjnym. To taki dodatkowy element pozwalający na poszerzenie wachlarza kompetencji naszych absolwentów.

- Rozwijamy nasz program od niemal 5 lat. Obserwujemy zmieniający się rynek wpływający na nowe trendy w kształceniu menedżerskim i staramy się jak najlepiej dopasować nasz program do nowych realiów. Naszym celem jest wspieranie rozwoju współpracujących z nami studentów, a zatem nie możemy lekceważyć zmian ich preferencji. Niezmienna pozostaje dla nas jednak dbałość o jakość kształcenia oraz atmosferę sprzyjającą otwartej debacie. Warto również podkreślić, że zgodnie z przyjętymi zasadami rekrutacji studenci rozpoczynając studia na kierunku MBA in CG muszą wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. Dzięki prowadzonym wspólnie dyskusjom ten dorobek zawodowy tworzy dodatkowy potencjał zwiększający wartość naszych studiów. Zapraszamy zatem serdecznie wszystkich, którzy są zainteresowani studiami MBA oraz spełniają wyżej wspomniane wymagania! - mówi dr Katarzyna Olejko Kierownik Studiów Podyplomowych MCG.

Więcej informacji nt. programu MBA

źródło: Gazeta Finansowa

Źródło: Tygodnik nr 03 /2022 21 – 27 stycznia 2022 r.