Pierwsi Absolwenci kierunku MBA in Corporate Governance na naszym Uniwersytecie!

W tym tygodniu zakończyła się pierwsza edycja studiów MBA in CG. To dwustopniowy program studiów obejmujący 312 godzin pracy bezpośredniej z słuchaczami 46 przedmiotów realizowanych przez 36 wykładowców, zarówno Profesorów UE w Katowicach, jak i praktyków - pracowników instytucji i korporacji o zasięgu międzynarodowym. Program poza zajęciami obowiązkowymi obejmuje również liczne zajęcia fakultatywne, prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Nasz projekt wspierają instytucje międzynarodowe, w tym amerykański Global Institiute of Internal Auditors IIA. Słuchaczami MBA są osoby z dużym zawodowym doświadczeniem, co wzbogaca merytoryczny przekaz dyskusji prowadzonych w ramach zajęć. Cieszą nas opinie naszych słuchaczy i duże zainteresowanie kolejną edycją studiów.
W dniu 21 czerwca w rybnickim kampusie odbędzie się uroczysta graduacja absolwentów, na którą już teraz serdecznie zapraszamy! Rejestracja na uroczystość połączoną z konferencją Perspektywy nadzoru korporacyjnego, odbywać się będzie od 27 maja poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie Filii UE w Rybniku.