Posiedzenie Rady Programowej Kierunku Finanse i Rachunkowość


15 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej Kierunku Finanse i Rachunkowość powołanej na nową kadencję (2020–2024). Na posiedzeniu dokonano wyboru przewodniczącego, którym został pracownik naszej Fili - dr Katarzyna Olejko. W spotkaniu poza członkami Rady udział wziął gościnnie Prodziekan dr inż. Tomasz Zieliński. W trakcie swojego wystąpienia przedstawił osiągnięcia rybnickiej fili, akcentując jej rolą jaką jest kształcenie studentów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych.

Podsumowaniem wszystkich wystąpień uczestników posiedzenia było wyznaczenie kierunku działania nowej Rady. Jak ustalono, jej głównym zadaniem będzie kontynuacja dotychczasowych działań oraz poszukiwanie i implementacja nowych innowacyjnych rozwiązań wspierających stałe podnoszenie jakości kształcenia, wzmocnienie pozytywnych relacji jednostki z biznesem nie tylko lokalnym, ale tym o zasięgu krajowym, a nawet międzynarodowym, kontynuacja procesu budowy trwałych więzi absolwenta z Uniwersytetem Ekonomicznym oraz promowanie kierunku, a co za tym idzie naszego Uniwersytetu jako nowoczesnej, innowacyjnej i stale rozwijającej się jednostki.