Projekt Integracji w Subregionie Zachodnim i Kraju Morawsko-Śląskim


30 października 2019 r. w petrovickim zamku (Zámeček Petrovice) odbyło się spotkanie komitetu sterującego, grup roboczych i przedstawicieli samorządów Memorandum o Współpracy Gospodarczej podpisanego przez 22 partnerów 10 października.

Wzięli w nim udział przedstawiciele naszej Uczelni: dr Ewa Wójcik i dr inż. Tomasz Zieliński.

Na spotkaniu precyzowane były konkrety współpracy na pograniczu w trzech obszarach:
1. Środowisko, Jakość życia, Ekologia,
2. Rynek Pracy, Depopulacja, Edukacja,
3. Integracja i Współpraca gospodarcza

Uniwersytet Ekonomiczny musi aktywnie uczestniczyć w każdym z tych obszarów. Wszystkie razem tworzą nasz społeczno–ekonomiczny habitat, którego fundamentem jest edukacja!