Relacja z pobytu studyjnego w Oddziale BDO w Katowicach

W dniu 26 kwietnia 2022 w godz. od 11:00 do 15:20 studenci trzeciego roku Filii Rybnickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pod opieką dr hab. Jolanty Wartini-Twardowskiej (współorganizatorki wyjścia studyjnego), uczestniczyli w ponad czterogodzinnym spotkaniu zrealizowanym w ramach kształcenia z zakresu „Organizacja systemu rachunkowości”. Wydarzenie stworzyło możliwość poznania kulisów pracy w dziale outsourcingu usług księgowych, w tym organizowania i wypełniania obowiązków sprawozdawczych. Pani Magdalena Choromańska (specjalistka w zakresie HR) omówiła ścieżki kariery księgowego i biegłego rewidenta w międzynarodowej sieci BDO. Z kolei Pani Beata Kamińska (starszy menedżer) wymieniła sektory obsługiwane przez BDO i przybliżyła zakres usług outsourcingowych realizowanych przez określone działy. Nawiązała do obowiązków wynikających z prawa o rachunkowości i podatkowego oraz wskazała możliwe zakresy kompetencji pracowników działów świadczących usługi outsourcingowe. Kolejny blok tematyczny spotkania poprowadzili biegli rewidenci Marcin Krupa i Krzysztof Lebiest, którzy skoncentrowali wystąpienia na czynnościach sprawozdawczych w zakresie opracowania rachunku przepływów pieniężnych. Nawiązano do typowych nieprawidłowości i dobrych praktyk jego sporządzania. Nadano tej części aktywny przebieg poprzez współtworzenie rozwiązań ze studentami w zakresie wyłączeń do rachunku przepływów pieniężnych. Pobyt studentów spotkał się z gościnnym przyjęciem BDO, a wystąpienia prelegentów zyskały duże uznanie. Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i realizację tego wydarzenia za ich poświęcony czas!