Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego

W piątek 15 listopada rybnicka Filia Szkoły Studiów I i II stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach obchodziła swoje Święto, które kalendarzowo przypada 20 listopada. Uczelnia ściśle współpracuje z biznesem oraz samorządami, dlatego też uroczystość współorganizowała wraz z Rybnickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, a w wydarzeniu wziął udział także prezydent Rybnika Piotr Kuczera. W kampusie przy ul. Rudzkiej 13c w tym dniu wykład rektorski pt."Nowy paradygmat pracy zespołowej" wygłosił człowiek renesansu, przedsiębiorca, profesor nauk matematycznych, wykładowca na wielu uczelniach krajowych i zagranicznych, autor książki "Doktryna jakości. Wydanie II turkusowe" i artykułów prasowych poświęconych tematyce zarządzania w organizacjach, w tym tzw. organizacjach turkusowych – prof. Andrzej Blikle.


Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego

Witając gości uroczystości, prodziekan dr inż. Tomasz Zieliński, kierownik Filii, podsumował krótko działalność rybnickiej jednostki Uniwersytetu w minionym roku.

– "Wraz z końcem roku akademickiego, kolejnych blisko 100 absolwentów opuściło nasze mury, a obecnie w Rybniku studiuje około 350 studentów studiów I stopnia (…) Uruchomiliśmy wszystkie 4 kierunki studiów podyplomowych. Nie osiągnęlibyśmy tego bez współpracy z biznesem, lokalnymi instytucjami i samorządem" – mówił. Zapowiedział także, iż rozpoczęły się prace zmierzające do uruchomienia w Filii od przyszłego roku niestacjonarnych studiów II stopnia, nowego etapu rekrutacji i kształcenia w Rybniku.

Głos zabrał także prezydent Rybnika.

– "Cieszę się, że dziś jest święto. Gdy świętujemy, odnosimy się do przestrzeni radosnej, a uniwersytet powinien być taką przestrzenią, bo opisują go: młodość, wiedza i współpraca." – powiedział prezydent. Krótkie wystąpienie miał także przedstawiciel Rybnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Radosław Knesz, który nawiązał do swoich lat studenckich w rybnickim ośrodku przed dziesięcioma laty, pierwszych kroków w biznesie i tego, jak znalazł się w Inkubatorze oraz w czym może pomóc inkubator przedsiębiorczości młodym przedsiębiorcom.

Następnie w krótkim przemówieniu JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE nawiązał do zmian organizacyjnych, które zaszły w ostatnim czasie na Uniwersytecie.

– "Proces zmian organizacyjnych, związanych z nową ustawą, został ukończony i odbył się bez towarzyszącego takim procesom zamieszania (…) Przekształcenia wymagały ogromnej pracy pracowników Uczelni, ale doskonale sobie z nimi poradziliśmy, z czego możemy być dumni.” – mówił. Podkreślił także, jak ważna dla Uczelni jest współpraca z Rybnikiem: "Czuję zainteresowanie władz Miasta Rybnika, żeby Uniwersytet tu był i rozwijał się na tej rybnickiej ziemi. Dołożymy wszelkich starań, żeby nasza obecność była tutaj efektywna, a czasami i efektowna, Uniwersytet jest tu po to, by tworzyć wartość dodaną dla Miasta." – zakończył prof. Tomanek. Głos zabrała również przewodnicząca Rady Studentów Filii, Dominika Starzec, która opowiedziała o działalności studentów rybnickiej jednostki.

Wykład rektorski prof. Andrzeja Bliklego pt. "Nowy paradygmat pracy zespołowej"

Po przemówieniach zaproszonych gości, wykład rektorski poprowadził prof. Andrzej Blikle, człowiek renesansu, przedsiębiorca, profesor nauk matematycznych, wykładowca wielu uczelni, autor "Doktryny jakości" i artykułów prasowych poświęconych tematyce organizacji turkusowych.

– "Ludzie wolni i szczęśliwy pracują lepiej, a do tego są wolni i szczęśliwi. Doktryna turkusowego zarządzania wywodzi się z tej myśli, znanej już zapewne kilka tysięcy lat temu." – rozpoczął wykład prof. Blikle. Następnie płynnie przeszedł do kilku prawd, jak m.in. tej, że "w rozwiniętych krajach świata absolwent zaczynający studia dziś zmieni swój zawód trzykrotnie przed dojściem do emerytury”, dookreślając, że mowa tutaj o zawodzie, a nie miejscu pracy. – „Jedyne co zapewne się nie zmieni, to natura człowieka” – kontynuował. Dalej, po krótkim przedstawieniu wybranych myśli twórcy teorii turkusowego zarządzania, Frederica Laloux, zaproponował uczestnikom zabieg polegający na odwróceniu tradycyjnego myślenia o życiu: "zamiast myśleć: z sukcesu biorą się pieniądze, a z pieniędzy dobre życie – pomyślmy, że z dobrego życia może wziąć się sukces, a z sukcesu pieniądze." – mówił. Myśląc w ten odwrócony sposób, okaże się, że "w pracy znajdujemy sens naszego życia – nie jedyny, ale jeden z wielu – radość tworzenia i budowania poczucia własnej godności (…) Potrzeba bycia dumnym z siebie to najsilniejsza motywacja człowieka, to wynik naukowy" – podkreślił profesor. Wskazał także, czym jest  ‘syndrom poniedziałku’, wyjaśniając, że "ludzie, którzy żyją tym systemem, nie są leniwi i nie jest tak, że nie chce im się pracować, że to nie ludzie, którzy nie lubią swojego zawodu, tylko ludzie, którzy nie lubią swojego miejsca pracy (…) Dobre życie to życie bez syndromu poniedziałku”. Dalej mówił, że "turkusowe podejmowanie decyzji musi być oparte na zaufaniu. – "W organizacji, która chce wkroczyć na drogę turkusową, słucha się drugiej osoby. Wzbudza się zaufanie do drugiej osoby i poczucie odpowiedzialności (…) Wtedy nie trzeba pisać raportów, których potem nikt nie czyta (..) Kluczem w takim modelu podejmowania decyzji jest odpowiedzialność, która oznacza, że pracownik będzie daną rzecz robił, czyli [współ]realizował, a gdy się coś nie uda, dołoży wszelkich starań, by usunąć przyczyny i skutki porażki”. Wskazał też, że „wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności: represyjną i godnościową. O tej drugiej mówimy, gdy mamy na myśli turkusowe zarządzanie”. Ku zaciekawieniu obecnych, prof. Blikle wyjaśnił także, że „w turkusowych organizacjach nie ma długich list zadań do wykonania, są za to cztery zasady: 1. Robisz to co potrafisz; 2. Robisz to co potrzebne; 3. Jesteś za to odpowiedzialny; 4. To co robisz, możesz zmienić, ale z zachowaniem zasad: 1., 2. i 3.”. Zbliżając się do końca wykładu, profesor zaznaczył: „Co ciekawe, w organizacjach turkusowych okazuje się, że błędów jest mniej niż w organizacjach hierarchicznych”, po czym przedstawił przykłady takich organizacji, m.in. śląską firmę Marco sp. z o.o., której prezes Marek Śliboda wygłosi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Wykład Dziekański pt. "Wysoka świadomość i partnerstwo zamiast hierarchii i nakazów, czyli jak budujemy niezwykłą firmę Marco - Making things unique" już 19 listopada 2019 r. o godz. 10:00 w Auli im. Prof. Z. Messnera (CNTI). Następnie prof. Blikle przedstawił swój autorski dekalog cywilizacji turkusowej i zakończył wystąpienie myślą: "Kiedy zmienisz sposób, w jaki widzisz świat, możesz zmienić świat, który widzisz".

Na zakończenie uroczystości rektor prof. Tomanek, wraz z prodziekanem dr. Zielińskim, wręczyli profesorowi Andrzejowi Bliklemu w podziękowaniu za inspirujący wykład uniwersytecką okolicznościową grafikę. W uroczystości udział wzięli: studenci, uczniowie zaprzyjaźnionych szkół średnich, przedstawiciele władz uczelni, zaproszeni goście instytucji publicznych i środowiska biznesowego.

Informacje dodatkowe:

Andrzej Jacek Blikle - profesor matematyki w zakresie matematycznych podstaw informatyki, pracownik PAN, członek Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk). Prezes zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i Rady Fundacji Centrum im. Adama Smitha oraz ponad dwudziestu innych organizacji. Dyplomowany mistrz cukierniczy. W latach 1990-2010 kierował firmą A.Blikle rozwijając ją w tym czasie z jednej cukierni do 15 placówek w Warszawie i 8 w sieci franchisingu poza Warszawą. Dziś jest członkiem jej rady nadzorczej.

Rybnickie Święto Uniwersytetu Ekonomicznego jest kontynuacją tradycyjnego Święta Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji, który z dniem 1 października 2019 r. został przekształcony w Filię Szkoły Studiów I i II Stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji odbyło się 4 lata temu, 20 listopada 2015 roku w Rybniku. Było ono formalnie momentem wieńczącym proces organizacji wydziału, uzyskania wymaganych zezwoleń, pierwszej rekrutacji i faktycznego rozpoczęcia działalności. Wtedy też wręczono uroczyście akty mianowania wszystkim członkom Rady. Właśnie tę datę wybrano na święto jednostki.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest obecny w Rybniku od 2002 roku. Początkowo kształcił studentów w formule Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. Wpisując się w proces doskonalenia jakości kształcenia oraz podejmując działania mające na celu dostosowanie do nowych regulacji prawnych, władze uniwersytetu podjęły w 2014 roku decyzję o stopniowym przekształceniu ośrodka w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. Początkowo utworzony Wydział był jednostką podstawową w organizacji. Wraz z rozpoczęciem kształcenia studentów w roku akademickim 2015/2016 oraz wyborem pierwszych władz w październiku 2015 roku Wydział rozpoczął swoją działalność dydaktyczną, przyjmując profil praktyczny kierunku Finanse i Rachunkowość, a z dniem 1 października 2019 r. został przekształcony w Filię Szkoły Studiów I i II Stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego
Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego
Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego
Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego
Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego
Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego
Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego
Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego
Relacja z Rybnickiego Święta Uniwersytetu Ekonomicznego