Rybnicka Filia UE Katowice wspomina 5. rocznicę pierwszego posiedzenia Rady Wydziału

5 lat temu, 20 listopada 2015 roku w Rybniku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji – obecnie rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W inauguracyjnym posiedzeniu uczestniczył ówczesny JM Rektor śp. prof. dr hab. Leszek Żabiński. Przed rozpoczęciem obrad, zastępca przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. UE dr hab. Paweł Kosin wręczył uroczyście akty mianowania wszystkim członkom Rady.


Rybnicka Filia UE Katowice wspomina 5. rocznicę pierwszego posiedzenia Rady Wydziału

Historia obecności Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku sięga 2002 roku, kiedy to rozpoczął działalność Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny. W roku 2014, dostosowując się do nowych wymogów regulacyjnych, władze Uniwersytetu podjęły decyzję o przekształceniu Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego (ROND) w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. Z początkiem roku akademickiego 2015/2016, po rocznym okresie organizacji i pierwszej rekrutacji studentów na kierunku praktycznym Finanse i Rachunkowość, wydział rozpoczął swoją działalność dydaktyczną.

Zmiany wynikające z wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce dotknęły również działalności uczelni poza jej główną siedzibą. W ich efekcie, od roku akademickiego 2019/2020 wydział zamiejscowy został przekształcony w Filię Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jednocześnie, jako jednostka dydaktyczna, Filia została włączona w strukturę Szkoły studiów I i II stopnia.

Zmiany organizacyjne i administracyjne nie wpłynęły zasadniczo na proces dydaktyczny. Corocznie w murach rybnickiego kampusu na kierunku Finanse i Rachunkowość studiuje ponad 300 studentów studiów I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od 4 lat uczelnia kształci w Rybniku również na studiach podyplomowych. Trwają starania o uzyskanie zezwolenia Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Finanse i Ekonomia Biznesu.

18 lat obecności Uniwersytetu w Rybniku, to okres naznaczony pasją i determinacją wielu osób związanych z naszą uczelnią, jak również z władzami miasta. Przy okazji rocznicy pierwszego posiedzenia Rady Wydziału w sposób szczególny wspominamy nieobecnego wśród nas inicjatora powstania rybnickiego wydziału śp. JM Rektora prof. Leszka Żabińskiego. Akademicka historia Rybnika nierozłącznie wiąże się również z osobą śp. prof. UE dr. hab. Jana Czempasa, wieloletniego kierownika Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego. Do grona nieobecnych życzliwych przyjaciół zaliczał się z pewnością także wieloletni wykładowca śp. dr Krzysztof Gałuszka.

W imię tradycji uniwersyteckiej, ale również w odpowiedzi na potrzeby regionu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach będzie dalej dokładać wszelkich starań, by nasza obecność w Rybniku służyła umacnianiu pozycji Uniwersytetu na rynku edukacyjnym.

Więcej informacji o Filii na stronie: www.ue.katowice.pl/uczelnia/filia-w-rybniku