Rybnicki finał konkursu wiedzy z rachunkowości i podatków

W piątek 22 kwietnia w rybnickiej filii UE odbył się finał regionalnego konkursu wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków.

Funkcję koordynatora organizacyjno-merytorycznego oraz patrona honorowego pełniło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Katowicach. Rybnicka filia UE była partnerem i współorganizatorem wydarzenia.

Konkurs był adresowany do uczniów ostatnich klas o profilu technik ekonomista. W finale uczestniczyło po czterech uczniów (wyłonionych wewnątrzszkolnie) z pięciu szkół regionu, którzy przybyli do Rybnika wraz ze swoimi nauczycielami:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim (opiekunowie: Alina Hajto i Izabela Durczok)
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. W. Grabskiego w Rybniku (opiekunowie: Anna Maniszewska i Agnieszka Gacek-Duda)
  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. E. Smołki w Raciborzu (opiekun: Piotr Czech)
  • Zespół Szkół nr 2 im. Ks. prof. J. Tischnera w Żorach (opiekunowie: Joanna Krupa, Urszula Zwolińska-Sieradzka)
  • Zespół Szkół nr 2 im. W. Korfantego w Jastrzębiu Zdroju (opiekun: Renata Niemczyk)

W skład jury konkursu weszli: Henryk Herman – Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Rówińska-KráÌ– wiceprezes Zarządu, a zarazem profesor naszej Uczelni, Marcin Tatoj – Dyrektor Biura Zarządu oraz Janina Duch – członek Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Oddziału w Katowicach.

W wyniku pierwszego – pisemnego etapu konkursu, wyłonionych zostało pięciu finalistów, którzy następnie przystąpili do etapu ustnego. Laureatami zostali:

miejsce I – Kamil Margiciok (Wodzisław Śl.)

miejsce II – Natalia Kozub (Wodzisław Śl.)

miejsce III – Alicja Godziek (Żory)

Główną nagrodą w konkursie był bezpłatny udział w Kursie dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego).

Wszyscy uczestnicy konkursu mogli zapoznać się z ofertą dydaktyczną Uniwersytetu Ekonomicznego i spotkać się z przedstawicielami Samorządu Studentów. Zapoznali się z historią i zadaniami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uczestniczyli w warsztatach pt. „Czy kredyt musi być drogi”.

Serdecznie gratulujemy laureatom, finalistom i wszystkim uczestnikom. Dziękujemy Zarządowi Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych za inicjatywę i ogromne zaangażowanie w organizację konkursu. Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy do nauczycieli, którzy przygotowali swoich uczniów i towarzyszyli im w wielogodzinnych zmaganiach.