"Rybnickie spotkania z praktykiem" - System emerytalny w Polsce - wczoraj, dzisiaj i jutro


26 kwietnia rybnicka filia organizowała spotkanie z ekspertem ds. pracowniczych planów kapitałowych, doradcą TFI PZU, panem Leszkiem Bednorzem. Temat spotkania "System emerytalny w Polsce - wczoraj, dzisiaj i jutro" był odpowiedzią na dokonujące się obecnie zmiany modelu ubezpieczeń społecznych i związane z tym wyzwania. Bardzo ważne, by nasi studenci mieli możliwość dokonywania rzetelnej oceny proponowanych w tym zakresie rozwiązań.

Spotkanie było realizowane w ramach cyklu "Rybnickie spotkania z praktykiem" w formule zdalnej (MS Meet). Zaproszenie do udziału (za pośrednictwem Google Callendar) zostało skierowane imiennie do wszystkich studentów filii.