Spotkanie z menedżerami z firmy Tenneco Automotive Polska sp. z o.o.

Dnia 25 kwietnia 2022 roku studenci II roku rybnickiej fili Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach spotkali się z menedżerami z firmy Tenneco Automotive Polska sp. z o.o. tj. Panem Pawłem Spleśniałym oraz Panem Grzegorzem Pawlakiem. Dzięki spotkaniu, studenci dowiedzieli się jak wykorzystać w praktyce Lean Manufacturing. Był też czas na dyskusje dotyczące efektów oraz trudności w wykorzystaniu Lean Manufacturing. Bardzo dziękujemy organizatorce spotkania  dr Marii Gorczyńskiej, prof. UE za uatrakcyjnienie wykładu z Finansów, a menadżerom za przekazanie cennych informacji oraz poświęcony czas.