Studia magisterskie od października w Filii w Rybniku

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otrzymał pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów niestacjonarnych II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Finanse i Ekonomia Biznesu w Filii w Rybniku. Rekrutacja na kierunek już została otwarta i potrwa do 8 września br.


Studia rozpoczną się w Rybniku od października br. w trybie niestacjonarnym (zaocznym), w formie hybrydowej.

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Finanse i ekonomia biznesu – profil praktyczny skierowane są do wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w obszarze finansów oraz ekonomii biznesu, w szczególności do absolwentów kierunku Finanse i Rachunkowość.

Podczas zajęć studenci będą mogli zapoznać się m.in. z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania, finansami oraz strategiami finansowymi przedsiębiorstwa, finansami sektora publicznego, metodami ilościowymi w analizach gospodarczych oraz zarządzaniem projektami. Przewidziane zostały także zajęcia z psychologii biznesu, etyki oraz odpowiedzialności biznesu. Nie zapomniano o pogłębianiu kompetencji informatycznych oraz językowych, tak ważnych w obecnych czasach, nie tylko na rynku pracy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy po więcej informacji na temat kierunku.