"Sustainable Development" - wykład dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

14 października 2019 r. odbył się kolejny wykład naszego pracownika dla uczniów szkół średnich


W ramach współpracy między szkołami województwa śląskiego i Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, w siedzibie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku odbył się wykład dr Ewy Wójcik, naszego pracownika, na temat zrównoważonego rozwoju pt. „Sustainable Development”. Przeprowadzony w języku angielskim wykład dotyczył zagadnień wymienionych przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako kluczowe cele, których realizacja może zapewnić zrównoważony rozwój na świecie. Omówiono znaczenie aspektów ekonomicznych i społecznych decydujących o wykorzystaniu zasobów w taki sposób, aby były one dostępne dla kolejnych generacji. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na szereg zagadnień o kluczowej roli w sytuacji zagrożenia eko-systemu, które obecnie są bliskie młodym osobom na świecie, takich jak zmiany klimatyczne czy zanieczyszczenie środowiska. Świadomość problemów oraz sposobów ich rozwiązania w mikro skali może przyczynić się do wykorzystania efektu synergii i ograniczenia efektów globalnych. Z tego względu uczniowie zostali zapoznani z dokonaniami w bezpośrednim otoczeniu, które poprzez realizację polityki „małych kroków” mogą prowadzić do spektakularnych efektów, np. tworzenie wertykalnych lasów w miastach europejskich, czy pasiek pszczół na dachach budynków, m.in w centrum Katowic. Zaprezentowano zagadnienia związane z konsumpcją, liczby prezentujące skalę zjawiska strat produktów żywnościowych i ilości odpadów. Uczniowie mieli możliwość dokonania analizy obecnej sytuacji oraz poznania sposobów ograniczenia negatywnych zmian w środowisku naturalnym i społecznym poprzez działania jednostek.