Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach na Festiwalu Nauki w Wodzisławiu Śląskim


19 maja w Zespole Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim miał miejsce Festiwal Nauki 2021. W ciągu całego dnia uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wykładach przygotowanych przez przedstawicieli 10 uczelni wyższych: Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Państwowej Wyższej Szkoły w Raciborzu, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły Technicznej, Politechniki Śląskiej i Akademii  Humanistyczno-Ekonomicznej  Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim.

Tematyka wykładów, niezwykle zróżnicowana, obejmowała zagadnienia z różnych obszarów aktywności społeczno–gospodarczej. Naszą uczelnię reprezentowali: dr Jolanta Badura-Łącka - Kierownik Centrum Języków Obcych UE, która wygłosiła wykład w języku angielskim pt. „Intercultural Business Communication” oraz dr inż. Tomasz Zieliński – prodziekan Szkoły Studiów I i II stopnia, kierownik filii w Rybniku, który spotkał się z uczniami dwukrotnie, na wykładach pt. „Pieniądz elektroniczny - czy Bitcoin jest pieniądzem?” oraz „MS Excel w modelowaniu finansowym – efektywnie i efektownie”.

Festiwal odbył się w formule online. Wodzisławskiemu Ekonomikowi gratulujemy bardzo dobrej organizacji wydarzenia.

Link do wydarzenia:

http://www.ekonomik.wodzislaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=542:festiwal-akademicki&catid=116:rok-szkolny-2020-2021&Itemid=232