Uniwersytet Ekonomiczny zaprasza na studia podyplomowe w Rybniku

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności uruchamiamy studia podyplomowe na nowym Wydziale w Rybniku.


Trwa rejestracja na kierunki:

  • Menedżer logistyki,
  • Rachunkowość,
  • Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych,
  • Zamówienia publiczne,
  • Zarządzanie projektem.

Zachęcamy osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść kompetencje na rynku pracy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Pełna oferta dostępna jest w wykazie kierunków studiów podyplomowych.