Uwaga! Ważna informacja dotycząca sesji egzaminacyjnej


Podczas zaliczeń i egzaminów każdy student zobowiązany jest do posiadania i okazania na prośbę prowadzącego legitymacji studenckiej.