Wizyta naszego pracownika w Staffordshire University w Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii

W Staffordshire University w Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii w minionym tygodniu odbyło się wydarzenie pod nazwą: Erasmus+ Training Programme, International Week. Nasz Uniwersytet był reprezentowany przez pracownika Rybnickiej Filii dr Ewę Wójcik.


Wizyta naszego pracownika w Staffordshire University w Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii

Uczestnicy wzięli udział w cyklu wykładów i warsztatów w zakresie tematyki obejmującej: Sustainable Development, Interdisciplinary Challenge Led Learning,  Maximising Impact of Universities, itp.

Udział w wydarzeniu miał na celu wymianę doświadczeń, poszukiwanie inspiracji oraz prezentacje projektów zmierzających do integrowania studentów i pracowników wyższych uczelni z lokalną społecznością. W IW uczestniczyli pracownicy wielu uczelni, m. in z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Bułgarii, Czech, Turcji, Republiki Północnej Macedonii oraz studenci Staffordshire University.

Wizyta naszego pracownika w Staffordshire University w Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii
Wizyta naszego pracownika w Staffordshire University w Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii
Wizyta naszego pracownika w Staffordshire University w Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii
Wizyta naszego pracownika w Staffordshire University w Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii
Wizyta naszego pracownika w Staffordshire University w Stoke on Trent w Wielkiej Brytanii