Wizyta studyjna studentów w katowickim oddziale NBP

Dzięki uprzejmości pracowników Narodowego Banku Polskiego Okręgowego Oddziału w Katowicach studenci II roku kierunku Finanse i Rachunkowość Rybnickiej Filii naszego Uniwersytetu wzięli udział w wizycie studyjnej w ramach realizowanego w tym semestrze przedmiotu Bankowość. Celem wizyty było zapoznanie studentów z realizowanymi w praktyce funkcjami NBP oraz przybliżenie różnych aspektów działalności Banku Centralnego, a także udział w warsztatach nt. rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych.