Wybrano Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji

Decyzją elektorów dr inż. Tomasz Zieliński został wybrany Dziekanem nowego Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku.


Dr inż. Tomasz Zieliński jest pracownikiem Katedry Bankowości i Rynków Finansowych. Dotychczas pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. organizacji Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji.

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą nr 8/2015 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dn. 6 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji w Rybniku. 

Jednocześnie przypominamy, że uroczysta, pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego na Wydziale Biznesu, Finansów i Administracji odbędzie się 21 października br. w Rybniku. Szczegóły.

Więcej informacji na temat nowego Wydziału pod adresem: www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia