Wykład po angielsku pt. "Gamification. Fun is the future"

W ubiegłym tygodniu dr Ewa Wójcik z rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeprowadziła wykład w języku angielskim pt: "Gamification. Fun is the future". Tematyka wykładu nawiązywała do projektu Economics of Sustainability, realizowanego w filii a finansowanego ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ w ramach Akcji Partnerstwa Strategiczne. Wykład dedykowany był uczniom Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Żorach.


Obrazek przedstawia laptopa na biurku.

Projekt zakłada udział uczniów szkół partnerskich, w trakcie których uczestnicy będą mieli sposobność przygotowania projektów wykorzystujących elementy grywalizacji. W tej chwili, ze względu na zagrożenie pandemiczne wszystkie spotkania w ramach projektu odbywają się w formule zdalnej. 

W ramach wprowadzenia do zagadnień będących przedmiotem projektu prelegentka wyjaśniła pojęcie Gamification - Grywalizacja jako połączenie słów „gra” i „rywalizacja”, które oznacza wykorzystanie naturalnego usposobienia człowieka do współzawodnictwa i rozrywki w różnych dziedzinach życia, nie tylko tych, które są ściśle związane z wypoczynkiem i relaksem.

Proces dodawania mechaniki i dynamiki gry do innych działań, może zostać zaprojektowany tak, aby umożliwić zintegrowanie zabawy z obowiązkami, codziennymi czynnościami, czy zadaniami zawodowymi oraz zachęcić konsumentów do pożądanych zachowań. Stymulowanie zachowań różnych grup społecznych jest korzystne dla zapewnienia odpowiedzialnego, wyważonego rozwoju gospodarek i społeczeństw. Atrakcyjne, angażujące zadania  poprzez współuczestnictwo, konkurencję pobudzają ducha zespołowego, rozwijają świadomość, umiejętności, a także mają wymiar filantropijny, ekologiczny, przyczyniają się do promowania rozwiązań pożądanych społecznie, uwrażliwiają ludzi na problemy innych i problemy globalne.

W trakcie wykładu zostały przytoczone przykłady wykorzystania grywalizacji, takie jak  „szklanka wody” – ekologiczny sposób prowadzenia samochodu, przekazywanie używanej odzieży przy okazji dokonywania zakupów, wspieranie pro-zdrowotnego sposobu życia, oszczędzanie energii, udział w akcjach charytatywnych poprzez odpowiedzi na pytania, udział w quizach, odwiedzanie stron internetowych organizatorów akcji, segregację śmieci, recykling umożliwiający uzyskanie bonów do sieci detalicznych (Walmart, BestBuy), czy nawet wsparcie lekarzy, poprzez zachęcenie małych pacjentów do udziału w grze.

Zachęcamy do brania udziału w podobnych wydarzeniach.