Wyróżnienie na I Konferencji Naukowej "Inwestycje Alternatywne" 2019

Dr Ewa Wójcik, pracownik rybnickiej Filii, otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszy artykuł naukowy, prezentowany w ramach konferencji. Serdecznie gratulujemy!


W dniach 26-27 listopada 2019 r. Pani Doktor wzięła udział w I Konferencji Naukowej "Inwestycje Alternatywne" 2019. Organizatorami byli: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, NBP  o. w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie. Celem Konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń naukowców oraz praktyków w zakresie szeroko rozumianego funkcjonowania rynku inwestycji alternatywnych. W spotkaniu udział wzięli ekonomiści, finansiści, inwestorzy oraz prawnicy.

 

Szczegóły konferencji