Zapraszamy na studia podyplomowe Akademia zarządzania w biznesie 3.0

Studia są ukierunkowane na doskonalenie umiejętności „miękkich” (skuteczna komunikacja, kierowanie zespołem, budowanie relacji), związanych z rozwijania posiadanych kompetencji i talentu, kreatywnego myślenia, rozwiązywania konfliktów, zarządzania stresem. Słuchacze zdobędą także praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania zgodnie z zasadami AGILE, umiejętności realizowania projektów, podejmowania decyzji w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się otoczenia.