Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w wyniku którego uruchomiona została nowoczesna biblioteka naukowa. CINiBA mieści się przy ulicy Bankowej 11.

Biblioteka dysponuje największym na Górnym Śląsku księgozbiorem z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych. Obok zbiorów tradycyjnych książek i czasopism gromadzi również zbiory elektroniczne (serwisy e-czasopism, statystyczne i fotograficzne bazy danych), bazy danych on-line oraz CD-ROM. Informacje o zbiorach i usługach biblioteki znaleźć można na stronie internetowej: www.bg.ue.katowice.pl 

Dowiedz się więcej o projekcie CINiBA na: www.ciniba.ue.katowice.pl

Tel. 32786-5000

CINiBA Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach