Rektorat

Rektorat mieści się przy ul. 1 Maja 50 w gmachu dawnego ratusza w dzielnicy Zawodzie, który został wybudowany w latach 1911-1913. Budowę tego obiektu sfinansowali m.in. właściciele bogucickich zakładów przemysłowych, katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa, a także podatnicy robotniczych Bogucic i Zawodzia. Za ich pieniądze wybudowano niewątpliwie jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków ratuszowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

Budynek zaprojektował architekt z Berlina Arnold Hartmann. Obiekt ujmuje ciekawą architekturą i dużą ilością zdobień. Na występach kolumn ściany frontowej umieszczono alegoryczne figury, a ponad nimi relief przedstawiający chłopa, górnika i hutnika. Szczyt zdobiła wieża zegarowa o średnicy 2m, zwalona na skutek potężnej detonacji, jaka miała miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza wiosną 1945 roku. Szczególnie ważna dla odbudowy i remontu zniszczonego gmachu była postawa ówczesnego wojewody śląsko-dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego oraz wicewojewody Jerzego Ziętka. Dzięki ich pomocy oraz poważnym wkładom Zarządu Miasta budynek został oddany do użytku 30 sierpnia 1946 roku oraz przekazany Wyższej Szkole Nauk Społeczno-Gospodarczych, później Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, a dziś Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.

Do 2011 roku w budynku ratusza mieścił się rektorat oraz administracja Uczelni. Obecnie obiekt jest w trakcie generalnego remontu, który ma na celu modernizację wnętrza i elewacji oraz odtworzenie hartmannowskiego wyglądu budynku sprzed wojny – w tym odbudowę zniszczonej wieży zegarowej. W ich wyniku nastąpi zmniejszenie przestrzeni biurowej na rzecz reprezentacyjnej, z korzyścią dla Uczelni oraz miasta, gdyż będą mogły się tu odbywać np. uroczyste sesje Rady Miasta. Dzięki temu budynek będzie pełnił również funkcje publiczne.

Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach