Rektorat

Rektorat mieści się przy ul. 1 Maja 50 w gmachu dawnego ratusza w dzielnicy Zawodzie, który został wybudowany w latach 1911-1913. Budowę tego obiektu sfinansowali m.in. właściciele bogucickich zakładów przemysłowych, katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa i Hutnictwa, a także podatnicy robotniczych Bogucic i Zawodzia. Za ich pieniądze wybudowano niewątpliwie jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków ratuszowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym.

Budynek zaprojektował architekt z Berlina Arnold Hartmann. Obiekt ujmuje ciekawą architekturą i dużą ilością zdobień. Na występach kolumn ściany frontowej umieszczono alegoryczne figury, a ponad nimi relief przedstawiający chłopa, górnika i hutnika. Szczyt zdobiła wieża zegarowa o średnicy 2m, zwalona na skutek potężnej detonacji, jaka miała miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza wiosną 1945 roku. Szczególnie ważna dla odbudowy i remontu zniszczonego gmachu była postawa ówczesnego wojewody śląsko-dąbrowskiego Aleksandra Zawadzkiego oraz wicewojewody Jerzego Ziętka. Dzięki ich pomocy oraz poważnym wkładom Zarządu Miasta budynek został oddany do użytku 30 sierpnia 1946 roku oraz przekazany Wyższej Szkole Nauk Społeczno-Gospodarczych, później Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, a dziś Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.

Do 2011 roku w budynku ratusza mieścił się rektorat oraz administracja Uczelni. Następnie obiekt był w trakcie generalnego remontu, który miał na celu modernizację wnętrza i elewacji oraz odtworzenie hartmannowskiego wyglądu budynku sprzed wojny – w tym odbudowę zniszczonej wieży zegarowej.

Oficjalne uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku rektoratu odbyło się 18 września 2018 r. Wydarzeniu towarzyszyły seminarium naukowe "Wyzwania edukacji ekonomicznej" oraz wystawa karykatur i portretów członków Senatu uczelni. W uroczystości ponownego otwarcia budynku rektoratu udział wzięli zaproszeni goście ze świata biznesu, nauki oraz samorządów.

Obecnie budynek rektoratu UE Katowice to jeden z najbardziej reprezentacyjnych budynków na mapie Katowic. Oprócz funkcji biurowych i reprezentacyjnych, budynek został zaadaptowany do pełnienia roli centrum relacji z otoczeniem biznesowym i społeczno-politycznym (Biznes-Nauka-Samorząd) oraz funkcji o charakterze kulturalnym - z korzyścią dla uczelni, miasta i regionu. Budynek wpisuje się także w nowy plan zagospodarowania przestrzeni kampusu UE Katowice.

Rektorat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach