Filia w Rybniku

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest obecny w Rybniku od 2002 roku pierwotnie w formule Rybnickiego Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego. Wpisując się w proces doskonalenia jakości kształcenia oraz podejmując działania mające na celu dostosowanie do nowych regulacji prawnych, władze Uniwersytetu podjęły w roku 2014 decyzję o stopniowym przekształceniu Rybnickiego Ośrodka Naukowo – Dydaktycznego (ROND) w zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji.

W 2019 roku Wydział został przekształcony w Filię Uniwersytetu

Dowiedz się więcej na stronie

Filia w Rybniku zlokalizowana jest przy ulicy Rudzkiej 13c w Rybniku. 

Tel. (portiernia): +48 32432-9856

Rybnik Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach