Biuro Wsparcia Kolegiów i Studiów Podyplomowych

kolegia@ue.Katowice.pl

tel. sekretariat 32 2577732

ul. Bogucicka 3a
40-226 Katowice
Budynek B