Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. Jan Alojzy Pyka

ur. 30.11.1946, Moszczenica; studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1969; stopnie i tytuły naukowe: dr – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1974, dr hab. – AE Katowice 1991; dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1969; funkcje: Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP przy AE Katowice) – wiceprzewodniczący 1978–1980, Rada Wydziału Przemysłu – członek 1980–1982, Uczelniana Komisja Egzaminów Wstępnych – członek 1980–1987, Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów – członek 1987–1989, Senat AE Katowice – członek od 1990, Senacka Komisja Nauki – członek 1993–1996, Uczelniana Komisja Odbioru Prac Badawczych – członek 1993–1996, Senacka Komisja Nauki – przewodniczący 1996–1999, Senacka Komisja Inwestycji – przewodniczący 2005–2008, Senacka Komisja ds. Opracowania Kodeksu Etyki – członek 2007, Wydziałowa Komisja Egzaminów Doktorskich – przewodniczący 2006–2007, prorektor ds. ogólnych i rozwoju 1999–2002, prorektor ds. organizacyjnych 2002–2005, rektor AE Katowice 2008–2012; inne miejsca pracy: Zakłady Urządzeń Technicznych Zgoda S.A. w Świętochłowicach 1984–1992, Politechnika Opolska – profesor 1992–2000, Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej – adiunkt 1993–1994, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (WSZMiJO Katowice) – profesor 1992–2008; publikacje: ogółem – 160, autorskie zwarte – 2, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 40; ważniejsze publikacje: „Rozwój majątku trwałego w przedsiębiorstwach”, Katowice, AE, 1991; „Zarys koncepcji powiązań kapitałowych i organizacyjnych w sektorach elektroenergetycznym i węglowym”, Katowice, AE, 2001; „Integracja usług infrastrukturalnych w wymiarze lokalnym”, [współaut.: J. Brzóska]. W: „Nowoczesność przemysłu i usług. Unowocześnianie przemysłu i usług – organizacja i finansowanie = Service and industry modernization – organization and financing”, Pr. zbior. pod red. J. Pyki. Katowice, TNOiK, 2005; „Doskonalenie zarządzania jako źródło przewagi konkurencyjnej”, Pr. zbior. pod red. J. Pyki. Katowice, TNOiK, 2006; „Liberalizacja i konsolidacja w sektorze paliwowo-energetycznym”, „Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach” Nr 37 (2006): „Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie”, s. 251–267; „Zmiany modeli biznesowych współczesnych przedsiębiorstw”, [współaut.: J. Brzóska]. W: „Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem”, Pod red. H. Jagody i J. Lichtarskiego. Wrocław, UE, 2010, s. 244–257; “Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach = Conditions, trends and results of development of industry and services in Poland”, Pr. zbior. pod red. J. Pyki. Katowice, TNOiK, 2011; liczba wypromowanych doktorów: 4; liczba wypromowanych magistrów: 400; odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1979), Srebrna Odznaka Honorowa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (1981), Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (1985), Srebrny Krzyż Zasługi (1986), Srebrna i Złota Odznaka Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego (1989), Złoty Krzyż Zasługi (1990, 1996), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2010), Medal im. Karola Adamieckiego TNOiK (2011); wyróżnienia i nagrody: Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki zespołowa stopnia III (1976, 1980), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa stopnia II (1989), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualna stopnia II (2009, 2010, 2011); przynależność do: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) Oddział w Katowicach – prezes od 1991, Zarząd Główny TNOiK – wiceprezes 1996–2009, Główna Rada Naukowa TNOiK – wiceprzewodniczący 2009–2013, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy (NSZZ) „Solidarność” – członek od 1980, Rada Współpracy Samorządów Pracowniczych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego – członek 1980–1981, Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” – członek 1992–1999, Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” – przewodniczący 1998, Regionalna Komisja Nauki NSZZ „Solidarność” – członek 1998–2000, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek, Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości w Krakowie – zastępca przewodniczącego 2006–2008; inne: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN Oddział w Katowicach – członek 1979–1981, Komisja Ekonomiczna Polskiej Akademii Nauk (PAN) Oddział w Katowicach – sekretarz 1983–1986, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa PAN – członek 1983–1993, Komisja Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Katowicach – członek od 1983, Rada Nadzorcza Wspólnoty Węgla Kamiennego – członek 1990, Rada Społeczno-Gospodarcza Wojewody Katowickiego – członek 1995–1996, Zespół Ekspertów ds. Oceny Projektów Łączenia i Likwidacji Kopalń – przewodniczący 1998–2000, Rada Nadzorcza NIK Plus S.A. – przewodniczący 1998–2001, Rada Nadzorcza Państwowe Sieci Energetyczne PSE SA – członek 2001, Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji – członek od 2009, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN – członek 2011–2014, Rada Społeczna przy Metropolicie Katowickim – członek od 2012, Komisja ds. Infrastruktury Informacyjnej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – członek 2008–2012, Rada Programowa czasopisma „Przegląd Organizacji” – członek, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG Katowice) – członek honorowy, Rada Konsultacyjna RIG – członek, Rada Nadzorcza „Energopol-Południe” S.A. – członek 2011–2012, Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich – sekretarz 2008–2012, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Śląskich – członek 2008–2012;

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca