Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. zw. dr hab. Lucyna Frąckiewicz

ur. 12.05.1926, Wiedeń (Austria); zm. 6.06.2009, Katowice; studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1958; stopnie i tytuły naukowe: dr – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie (WSE Sopot) 1966, dr hab. – WSE Katowice im. Karola Adamieckiego 1972, profesor nadzwyczajny – 1978, profesor zwyczajny – 1986; dyscyplina naukowa: ekonomia, polityka społeczna; zatrudnienie w WSE/AE: 1973–1979, 1983–2006; funkcje: dziekan – Wydział Przemysłu 1987–1992, dziekan – Wydział Zarządzania 1992–1993, rektor AE Katowice 1993–1996, kierownik – Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej (Wydział Ekonomii) 2002–2006; inne miejsca pracy: Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (ŚlAM Katowice). Katedra Organizacji i Ochrony Zdrowia – asystent/adiunkt/docent 1958–1974, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Wojewódzka Pracownia Planów Regionalnych – kierownik Zespołu 1960–1966, Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach – kierownik Oddziału 1966–1975, Śląski Instytut Naukowy im. Jacka Koraszewskiego w Katowicach (ŚIN Katowice) – wicedyrektor 1984–1987, Uniwersytet Śląski w Katowicach (UŚ Katowice) – prodziekan Wydziału Nauk Społecznych, tamże – kierownik Zakładu Polityki Społecznej 1974–1987, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach (GWSP Mysłowice) – profesor zwyczajny 2006–2009; publikacje: ogółem – 600, autorskie zwarte – 14, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 40; ważniejsze publikacje: „Starzy robotnicy na Śląsku”, Warszawa, Inst. Wydaw. CRZZ, 1974; „Hotel pracowniczy mieszkaniem”, Warszawa, Inst. Wydaw. CRZZ, 1979; „Sfery niedostatku”, Warszawa, Inst. Wydaw. ZZ, 1983; „Polityka ochrony zdrowia”, Warszawa, PWE, 1983; „Polityka społeczna. Zarys wykładu”, Katowice, Wydaw. „Śląsk”, 1998; „Wykluczenie, rewitalizacja, spójność społeczna”, Pod red. L. Frąckiewicz. Katowice, Wydaw. „Śląsk”, 2004; „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu”, Pr. zbior. pod red. L. Frąckiewicz. Katowice, AE, 2005; „Wykluczenie społeczne”, Pr. zbior. pod red. nauk. L. Frąckiewicz. Katowice, AE, 2005; „Niepełnosprawni w środowisku społecznym”, Pr. zbior. pod red. L. Frąckiewicz. Katowice, AE, 1999; „Postawy wobec niepełnosprawności”, Pr. zbior. pod red. L. Frąckiewicz. Katowice, AE, 2002; „Edukacja osób niepełnosprawnych”, Pr. zbior. pod red. L. Frąckiewicz. Katowice, AE, 2003; „Niepełnosprawni a praca”, Pod red. L. Frąckiewicz, W. Koczura. Katowice, AE, 2004; „Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych”, Pr. zbior. pod red. L. Frąckiewicz, W. Koczura. Katowice, AE, 2006 [Wyd. 2 rozsz. 2010]; liczba wypromowanych doktorów: 20; liczba wypromowanych magistrów: 600; odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi (1978), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1985), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1996); wyróżnienia i nagrody: Medal „Za Zasługi w Rozwoju Polskiej Statystyki” (1972), Zasłużony Nauczyciel PRL (1985), Medal im. Wacława Szuberta (2001), Nagroda naukowa im. Franciszka Ryszki Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2004); przynależność do: Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk (PAN) – wiceprzewodnicząca, Komitet Nauk Demograficznych PAN – członek, Komitet Adaptacji i Rehabilitacji Człowieka PAN – członek, Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych – członek, Komitet Badań Naukowych (Sekcja Socjologii, Politologii i Polityki Społecznej) – członek, Rządowa Rada Ludnościowa – członek, Naczelna Rada Zatrudnienia – członek, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (PTPS) – Honorowy Prezes, Union Internationale pour l’Etude Scientifique de la Population (UIESP) – członek, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG). Oddział Katowicki – przewodnicząca,  Honorowy Członek PTG, Rada Społeczna przy Prezesie Rady Ministrów – członek, Komitet Badań Regionów Uprzemysłowionych – członek, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN – członek; 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca