Prof. zw. dr hab. Zbigniew Stefan Messner

ur. 13.03.1929, Stryj, woj. Stanisławowskie; zm. 10.01.2014 r., Warszawa; studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach (WSE Katowice), Wydział Handlowy – 1951, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie (WSE Kraków) – mgr 1953; stopnie i tytuły naukowe: dr – WSE Katowice 1961, dr hab. – WSE Katowice 1969, profesor nadzwyczajny – 1972, profesor zwyczajny – 1977; dyscyplina naukowa: rachunkowość; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1950-2014; stanowiska: zastępca asystenta/asystent – Katedra Rachunkowości (Wydział Przemysłu) 1950–1953, starszy asystent – tamże 1953–1955, adiunkt – tamże 1955–1968, docent – Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego (Wydział Przemysłu) 1968–1972, profesor nadzwyczajny – Instytut Organizacji Przetwarzania Danych (Wydział Przemysłu) 1972–1977, profesor zwyczajny – tamże 1977–1992, profesor zwyczajny – Katedra Rachunkowości (Wydział Ekonomii) 1992–2002, profesor zwyczajny – Katedra Rachunkowości (Wydział Finansów i Ubezpieczeń) od 2002; funkcje: prorektor WSE/AE Katowice 1968–1975, dyrektor – Instytut Organizacji Przetwarzania Danych (Wydział Przemysłu) 1972–1975, rektor AE Katowice 1975–1982, kierownik – Katedra Rachunkowości (Wydział Ekonomii/Wydział Finansów i Ubezpieczeń) 1989–2008; inne miejsca pracy: Administracja Państwowa w Warszawie – wicepremier Rządu PRL 1983–1985, Administracja Państwowa w Warszawie – premier Rządu PRL 1985–1988, Rada Państwa w Warszawie – członek Rady Państwa 1988–1989, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach (GWSH Katowice) – profesor zwyczajny od 1994; publikacje: ogółem – 250, autorskie zwarte – 12, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 35; ważniejsze publikacje: Zasady księgowości. Warszawa, PWSZ, 1959 [Wyd. 2. 1961, Wyd. 3. 1963, Wyd. 4. 1964, Wyd. 5. zm. 1968, Wyd. 6. 1968, Wyd. 7. 1970, Wyd. 8. 1972]; “Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym”, Katowice, PTE : Wydaw. „Śląsk”, 1960 [Wyd. 2. 1962, Wyd. 3. 1964] [współaut.: P. Tendera]; “Arytmetyka gospodarcza. (Wybrane zagadnienia)”, Katowice, PTE, 1962 [Wyd. 2. 1967]; “Rachunek kosztów produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym”, Katowice, PTE, 1963; “Księgowość przedsiębiorstw handlowych”, Cz. 1–2. Warszawa, PWSZ, 1968 [Wyd. 2. 1970, Wyd. 3. 1971, Wyd. 4. 1977, Wyd. 5. 1978] [współaut.: M. Klimas]; “Zarys rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych dla pracowników służb ekonomicznych”, Katowice, PTE : Wydaw.„Śląsk”, 1969 [współaut.: P. Tendera]; “Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym”, Katowice, PTE, 1969; “Zysk a koszty własne w przedsiębiorstwie przemysłowym”, Katowice, PTE, 1969; “Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych”, Katowice, WSE, 1970 [Wyd. 2. 1972, Wyd. 3. 1974] [współaut.: P. Tendera]; “Teoretyczne podstawy rachunkowości”, Katowice, WSE, 1971 [Wyd. 2. 1974] [współaut.: P. Tendera]; “Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem”, Warszawa, PWE, 1971; “Rachunek kosztów jako instrument operatywnego zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym”, Warszawa, PWE, 1972; “Rachunkowość sklepowa i magazynowa. Warszawa”, WSiP, 1976 [Wyd. 2. 1977, Wyd. 3. 1981]; “Rachunkowość a zarządzanie przedsiębiorstwem”, Warszawa, PWE, 1976 [współaut. D. Buchta]; “Organizacja przetwarzania danych”, Warszawa, PWE, 1978 [współaut.: D. Buchta]; “Teoretyczne podstawy rachunkowości”, Warszawa, PWN, 1980 [Wyd. 2. 1986] [współaut.: M. Klimas]; “Podstawy rachunkowości”, Warszawa, PWE, 1981 [Wyd. 2. 1986] [współaut.: B. Binkowski]; “Kuglarze i księgowi”, Warszawa, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1993 [współpr.: A. Perczyński, A. Żor]; “Podstawy rachunkowości”, Katowice, AE, 2001, 2003; “Podstawy rachunkowości finansowej”, Warszawa, SKwP, 2010 [współaut.: J. Pfaff]; “Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe”, Red. nauk. E. Mączyńska, Z. Messner. Warszawa, PTE, 2010; liczba wypromowanych doktorów: 17; liczba wypromowanych magistrów: ok. 600; odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Tytuł honorowy „Zasłużony Nauczyciel PRL”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1997), Medal Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (2003); wyróżnienia i nagrody: Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze (Niemcy) – Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (1986), Honorowy Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1997), Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stopnia I, II, III (1975–1981); przynależność do: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek 1975–2014, Zarząd Główny PTE – wiceprezes 1975–1981, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP), Zarząd Główny – prezes 2003-2014.