Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr Zygmunt Izdebski

ur. 22.03.1907, Tłukienka, pow. Olkusz; zm. 1986; studia: Uniwersytet Poznański, Wydział Prawno-Ekonomiczny 1925–1930; stopnie i tytuły naukowe: dr praw – Uniwersytet Poznański 1935, profesor – 1949; dyscyplina naukowa: prawo międzynarodowe; zatrudnienie w WSNSG/PWSAG/WSE: wykładowca 1936–1939, 1945–1952; funkcje: rektor 1948–1952; inne miejsca pracy: Uniwersytet Poznański. Katedra Prawa Narodów 1930–1934, Zarząd Przymusowy Dóbr i Zakładów Przemysłowych Księcia Pszczyńskiego – radca 1934–1939, Politechnika Śląska w Gliwicach (PŚl Gliwice). Katedra Nauk Prawnych – kierownik 1948–1950, tamże – zastępca profesora 1948–1949, tamże – profesor 1949–1950, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Łodzi (WSE Łódź) – profesor 1952–1961, tamże – rektor 1952–1954 oraz 1956/1957, Uniwersytet Łódzki (UŁ Łódź) 1961–1977; publikacje: ogółem – ok. 100; ważniejsze publikacje: "Funkcja opiniodawcza Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej", Poznań 1936; "Wstępne zagadnienia nauk prawnych", Katowice, Bratnia Pomoc Studentów WSNSG, 1939 [Wyd. 2 jako Encyklopedia prawa w zarysie. Katowice, WSNSG, 1948]; "Krzyżacka konspiracja", Katowice, PZZ, 1946; "Rzeka Odra. Zagadnienie prawa narodów", Katowice, Instytut Śląski, 1946; "Niemiecka lista narodowościowa na Górnym Śląsku", Katowice – Wrocław, Instytut Śląski, 1946; "Poglądy Jana Bodinusa na państwo i prawo" [Wstęp do:] J. Bodin: "Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej", Warszawa, PWN, 1958; "Kierownicy przedsiębiorstw kapitalistycznych", Wyd. 1. Łódź – Warszawa, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, PWN, 1963 [Wyd. 2. Warszawa, PWN, 1968] [współaut.: J. Tudrej]; "Efektywność administracji (zarys metodologii badań)", Warszawa 1968; "Teoria państwa i prawa", Warszawa, ATK, 1975; "Współczesny menedżeryzm", Warszawa, PWN, 1977 [współaut.: J. Tudrej]; liczba wypromowanych doktorów: kilku; przynależność do: Polski Związek Zachodni (PZZ) – kierownik Oddziału Śląsko-Dąbrowskiego 1935–1939 oraz 1946–1948; inne: redaktor „Strażnicy Zachodniej” 1945–1949, współpraca z Instytutem Śląskim w Katowicach 1946–1949.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3