Władze Filii w Rybniku

Prodziekan Szkoły - Kierownik Filii w Rybniku

dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE

+48 32432-9852