Władze Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji

Dziekan Wydziału

dr inż. Tomasz Zieliński

+48 32432-9852

Prodziekan ds. Studenckich

dr Grażyna Rzeszotarska

+48 32432-9852