Władze Filii w Rybniku

Prodziekan Szkoły - Kierownik Filii w Rybniku

dr inż. Tomasz Zieliński

+48 32432-9852