Rada Uczelni


28 lutego 2019 roku Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przyjął uchwały w sprawie powołania członków pierwszej Rady Uczelni. W jej skład weszło trzech przedstawicieli uniwersytetu, trzy osoby spoza wspólnoty akademickiej oraz – z mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - przewodniczący samorządu studenckiego.

Działalność Rady została zainaugurowana 25 marca 2019 r. podczas pierwszego posiedzenia organu, podczas którego JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE wręczył akty nominacyjne członkom Rady. Kadencja pierwszej Rady potrwa do 31 grudnia 2020 roku.