Rada Uczelni

Na mocy Uchwał Senatu powołana została Rada Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w składzie:

- przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni:

  • Jolanta Jaworska - przewodnicząca Rady
  • prof. zw. dr hab. Marian Oslislo
  • adw. Roman Kusz

- pracownicy Uczelni:

  • prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał
  • dr hab. Krystian Pera, prof. UE
  • Małgorzata Szwarc

- przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu:

  • Bogdan Matyja

Kadencja pierwszej Rady potrwa do 31 grudnia 2020 roku.