Przejdź do menu Przejdź do treści

Rada Uczelni


Rada Uczelni jest organem wprowadzonym Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W skład rady uczelni, zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wchodzi sześciu członków powoływanych przez Senat, w tym co najmniej trzy osoby pochodzące spoza wspólnoty uczelni oraz – z mocy ustawy – przewodniczący samorządu studenckiego.

Pierwsza Rada Uczelni została powołana Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dnia 28 lutego 2019 roku. Jej kadencja zakończyła się 31 grudnia 2020 roku.

Członkowie Rady Uczelni kadencji 2021-2024zostali powołani Uchwałą Senatu z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca